Dannet konversasjon

Episode 5

Helmer & Sigurdson 2, pass deg for lokalavisa, koronatips

Helmer og Sigurdson sesong 2: spekulativt og porrig opplegg fra kringkastningen. Still opp i lokalavisa på eget ansvar, men aldri med bilde. Koronatips for hele slekta og bikkja.

< Alle episoder